Xuất xứ: Bếp thành phát

Gọi để biết giá
0948 454 323
zalo 077 854 2223 077 854 2223

Dung tích từ 80 đến 1000 lít.

Nhận đặt hàng theo yêu cầu

Xuất xứ: Bếp thành phát

Gọi để biết giá
0948 454 323
zalo 077 854 2223 077 854 2223

Xuất xứ: Bếp thành phát

Gọi để biết giá
0948 454 323
zalo 077 854 2223 077 854 2223

Xuất xứ: Bếp thành phát

Gọi để biết giá
0948 454 323
zalo 077 854 2223 077 854 2223

Xuất xứ: Bếp thành phát

Gọi để biết giá
0948 454 323
zalo 077 854 2223 077 854 2223

Dùng cho nồi phở hoặc giữ nóng cơm tấm

Xuất xứ: Bếp thành phát

Gọi để biết giá
0948 454 323
zalo 077 854 2223 077 854 2223